Algemeen reglement

Contributie

Bij onze rijvereniging zijn drie soorten lidmaatschap mogelijk, namelijk:
- Rijdende leden
- Startkaart leden
- Niet-rijdende leden
Meer hierover zie: Informatie> Lidmaatschap
 

In- en uitschrijfformulieren

Het in- en uitschrijven bij onze vereniging gebeurt middels in- en uitschrijfformulieren. Deze formulieren zijn te verkrijgen in onze kantine. Lees meer hierover ook onder het kopje Lidmaatschap.
 
 
Manegesleutel
Zodra u rijdend lid bent van onze rijvereniging kunt u vrij gebruik maken van de kleine hal en/of buitenterrein. Rijdende leden en startkaartleden kunnen tegen betaling gebruik maken van de grote rijhal. Dit geldt natuurlijk voor de momenten dat er geen rijvereniginglessen, wedstrijden en/of andere activiteiten zijn.
Voor het gebruik van de accommodatie hebt u een sleutel nodig. Meer hierover kunt u terug lezen onder: Informatie> Lidmaatschap.
 

Hand- en spandiensten
Onze rijvereniging is er vóór onze leden, maar is ook van onze leden. Daarom is het enorm belangrijk dat er vrijwilligers zijn om onze rijvereniging draaiende te houden!

Daarom wordt u geacht zich in te zetten voor het belang van onze rijvereniging.

Helaas is het merkbaar dat hier niet voldoende gehoor aan wordt gegeven. De volgende afspraak is gemaakt: Ieder rijdend lid (of ouder van het desbetreffende lid) behoort onze rijvereniging minimaal 2 dagen op jaarbasis te ondersteunen door vrijwilligerswerk. Kan of wilt u hier niet aan voldoen, dan bedragen de kosten € 25,00. Deze financiën kunnen dan gebruikt worden om evt hulp in te huren!

Er is een inventarisatieformulier speciaal ontwikkeld voor vrijwilligers, waarop u kunt aangeven bij welke activiteiten u onze vereniging zou kunnen ondersteunen. Dit formulier is bijgevoegd in de informatiemap!