Lidmaatschap 'De Weideruiters'

 Westernlessen bij De Weideruiters in Elim!

LR/PC De Weideruiters breidt haar aanbod uit door te starten met het geven van Westernlessen. De vereniging wil graag een veelzijdige vereniging zijn met een divers aanbod.

De westernlessen starten op donderdagavond 9 januari 2020 en worden gegeven door Roos Knip van Equus4All.

Roos Knip heeft een duidelijke en inhoudelijke manier van les geven en kan uitleggen en
onderbouwen wat ze precies bedoelt.
Roos vindt het erg belangrijk dat een klant
begrijpt waarom hij/zij iets op een bepaalde manier moet doen of juist niet. En zich daarvan bewust is.Tevens neemt zij de tijd voor uitleg waarbij de klanten en het paard met respect worden behandeld. Hierbij wil Roos altijd oog houden voor het gedrag van een paard want alles heeft een reden.

Wil jij ook deelnemen aan de Westernlessen?
Je bent van harte welkom! Stuur een mail aan:
Weideruiters@gmail.com en meld je aan als rijdend lid van de vereniging.

Contributie

Bij onze rijvereniging zijn drie soorten lidmaatschap mogelijk, namelijk:

- Rijdende leden
Dressuur of springles    € 25,00 per maand
Westernles                     € 25,00 per maand
Bixieles (30 minuten)   € 25,00 per maand

Als rijdend lid kunt u onbeperkt gebruik maken van onze kleine binnenbak en buitenterrein (als er geen rij-verenigingslessen, wedstrijden of overige activiteiten zijn). Daarnaast kunt u iedere week gebruik maken van onze rij-verenigingslessen. Plaatsing in één van deze lessen gaat in overleg met het bestuur en/of instructie.
 
- ‘Startpas'-leden
Als startkaart-lid kunt u voor een bedrag van € 52,50 per jaar lid worden van onze rijvereniging. Daar bovenop worden de vaste kosten van de KNHS gebracht. U hebt geen recht op rij-verenigingslessen. Wel kunt u gebruik maken van bepaalde activiteiten (zoals feestavond en bosrit etc.) en kunt u deelnemen aan de onderlinge Wedstrijden die door De Weideruiters worden georganiseerd. (Hiervoor wordt wel inschrijfgeld gerekend). Met ingang van 2020 kunnen startpas-leden meedingen naar het clubkampioenschap dat jaarlijks wordt georganiseerd. 
 
- Niet-rijdende leden
Als niet-rijdend lid geeft u een financiële ondersteuning aan onze rijvereniging van € 27,50 per jaar. U maakt geen gebruik van onze accommodatie en/of buitenterrein. Natuurlijk blijft u wel uw stemrecht houden!

-Sleutel-abonnement
Met een sleutel-abonnement is het mogelijk om vrij te rijden in de grote rijhal. Voor een sleutel-abonnement is het noodzakelijk dat men rijdend lid of startkaart-lid is. Het tarief voor rijdende leden is €2,50 per maand en voor startpas-leden €10,- per maand. Het abonnement is halfjaarlijks opzegbaar, namelijk per 1 januari of per 1 juli. De borg voor de sleutel en tag t.b.v. het alarm bedraagt €25,-. Dit wordt automatisch geïncasseerd. Het vrij rijden in de grote rijhal kan alle dagen, mits er geen rij-verenigingslessen, wedstrijden of overige activiteiten zijn. Er zal op de website een overzicht komen van de beschikbaarheid van de grote rijhal.
 
 
Kosten KNHS
'Startpas'-leden en rijdende leden moeten aangemeld worden wij de KNHS. De kosten daarvan worden via de vereniging aan u in rekening gebracht.
Lidmaatschap van de KNHS is verplicht indien u op het terrein van de Weideruiters rijdt. Dit lidmaatschap gaat per kalenderjaar. Uitschrijven als lid van de KNHS dient vóór 20 november via pennweideruiters@gmail.com gedaan te worden voor verwerking per 1 januari van het opvolgende jaar. 
NB: Bent u te laat met doorgeven van het gewenste beëindigen van het KNHS lidmaatschap dan worden de bondskosten alsnog door de vereniging geïncasseerd.
  

In- en uitschrijven, wijzigen van gegevens

Het in- en uitschrijven en wijzigen van gegevens, bij onze vereniging gebeurt middels het mutatieformulier. Dit formulier is te verkrijgen in onze kantine, of na aanvraag bij de penningmeester: pennweideruiters@gmail.com
 
Het mutatieformulier graag mailen naar:  pennweideruiters@gmail.com 

 
- Inschrijven
Als nieuw rijdend lid mag u 1 keer een proefles volgen. U behoort zich hiervoor vooraf te melden, zodat uw gegevens bekend zijn bij de penningmeester. Dit i.v.m. de verzekering en het veiligheidscertificaat van Stichting Veilige Paardensport. Inschrijven kunt u doen door het mutatieformulier in te vullen. 

Op dit formulier kunt u een machtiging verstrekken voor automatische incasso (per maand, kwartaal, half jaar of jaar). Eenmalig komt er naast de contributie € 35,00 inschrijfkosten bij. Inschrijfkosten betreft de administratieve verwerking, de vaste KNHS kosten en de KNHS Regio bijdrage per lid. Bent u al lid van de KNHS, dan wordt dit bedrag in mindering gebracht.

Niet betaalde contributie kan uitsluiting van verenigingslessen, wedstrijden en activiteiten tot gevolg hebben.
 
- Uitschrijven
Uitschrijven of wijzigen naar een ander lidmaatschap is mogelijk per 1 januari; 1 april, 1 juli of 1 oktober, (opzegging KNHS uiterlijk 20 november). Dit dient schriftelijk of per email d.m.v. een ingevuld en getekend mutatieformulier te gebeuren bij de penningmeester: pennweideruiters@gmail.com 

- Opzeggen KNHS-lidmaatschap 
De contributie voor het KNHS-lidmaatschap en het abonnementsgeld Paard en Sport van alle officiële wedstrijdleden wordt geïnd via onze vereniging. NB: Alle afmeldingen móeten vóór 1 december van het lopend kalenderjaar bij de KNHS binnen zijn, afmeldingen óp of ná 1 december van dat jaar kunnen voor het volgend jaar NIET meer in behandeling worden genomen. Het volledige bedrag voor het lidmaatschap blijft dan verschuldigd aan de KNHS en zal dan dus ook door onze vereniging aan het lid worden doorberekend!!
 
- Wijzigen van gegevens/mutaties
Wanneer u wijzigingen door wilt geven of mutaties hebt, dan kunt u wijzigingen mailen naar de penningmeester met een ingevuld en getekend mutatieformulier.
 
 
Manegesleutel
Zodra u rijdend lid bent van onze rijvereniging kunt u vrij gebruik maken van onze kleine binnenbak en/of buitenterrein. Dit geldt natuurlijk voor de momenten dat er geen verenigingslessen, wedstrijden en/of andere activiteiten zijn.

Voor het gebruik van de kleine binnenbak hebt u een sleutel nodig. Deze sleutel is tegen een borg van € 15,00 te verkrijgen bij het de penningmeester, zie Informatie> Bestuur.

Voor het gebruik van de grote binnenbak hebt u een sleutel en alarm-tag nodig. Deze sleutel/tag is tegen een borg van €25,- te verkrijgen bij de penningmeester.

Bij beëindiging van uw lidmaatschap wordt van u verwacht deze sleutel weer in te leveren. U ontvangt dan de borg van respectievelijk € 15,00 en/of €25,- terug.

Ten slotte willen wij er u op wijzen dat als u (vrij) gebruik maakt van onze accommodatie en/of buitenterrein u onze rijbaan- en huisreglementen in acht dient te nemen!