Rijbaanregels De Weideruiters

Voor het gebruik maken van deze accommodatie gelden een aantal regels.
Ruiters/menners dienen zich aan onderstaande rijbaanreglementen te houden.
Wanneer nodig geven zowel bestuur als instructie u graag een toelichting.
 • Aanwijzingen van bestuur, instructie en gedelegeerden van de rijvereniging dienen altijd opgevolgd te worden.
 • Bij het rijden dienen alle ruiters een goed passende veiligheidshelm met gesloten kinband en voorzien van de CE en EN-1384 markering te dragen.
 • Bij het rijden dienen alle ruiters rijlaarzen te dragen of stevige schoenen met een gladde doorlopende zool en een hak, gecombineerd met chaps.
 • Bij het rijden dienen de laarzen of schoenen ruim in de stijgbeugels te zitten.
 • Bij het rijden is het niet toegestaan grote, uitstekende en/of loshangende sieren en losse kleding te dragen.
 • Het haranchement van uw paard/pony dient correct te zijn, regelmatige controle is vereist.
 • Het voornemen om in of uit de rijbaan te gaan moet luid worden aangekondigd.
 • Op- en afstijgen dienst gestructureerd (op de A-C-lijn) te geschieden.
 • De combinatie die op de linkerhand rijdt heeft bij het passeren op de hoefslag voorrang.
 • De combinatie die een snellere gang en/of zijgangen rijdt heeft altijd voorrang.
 • Combinaties mogen elkaar niet snijden bij het passeren. Geef elkaar de ruimte.
 • Wanneer er meerdere combinaties rijden dan gaat het dressuurrijden voor springen (en mennen). Overleg is belangrijk!
 • Ruiters en menners mogen niet tegelijkertijd gebruik maken van de rijbaan. Dit geldt ook voor ruiters en leden die willen longeren. Overleg is belangrijk!
 • Het springen over een hindernis moet worden aangekondigd als er andere ruiters in de rijbaan rijden (vb: ‘sprong vrij').
 • ·Menners hebben op zaterdagmiddag van 13.00 uur tot 18.00 uur en de zondagochtend van 08.00 uur tot 13.00 uur voorrang op rijdende leden.
 • Te paard, op een rijtuig en in de rijbaan mag niet worden gerookt.