Wedstrijd organisatie

De diverse wedstrijden die op het jaarprogramma van de vereniging staan, worden mede mogelijk gemaakt door een grote groep mensen, welke zich actief bezig houden met de organisatie hiervan. Zo is er een wedstrijdcommissie opgericht.
 
 
Hieronder een overzicht van de mensen welke verantwoordelijk zijn voor de wedstrijdorganisatie in 2019.
 
 
Dressuur: Karla Bos
Jolien Hoorn
Alie Bijlsma
Greta Berghuis
Springen:
Karla Bos 
Bianca Verschoor
Klaasje Koster
Linda Kleine
Mennen:
Onderlinge wedstrijden: Dagmar Severin
Chantal Joosten

Contactpersonen zijn:
dressuur Karla Bos-Veuger 06-15466115
springen
Karla Bos-Veuger
06-15466115Emailadres wedstrijdcommissie secr.weideruiters@hotmail.nl
 
 
Onder het punt Agenda en Wedstrijden > kunt u meer informatie vinden over desbetreffende wedstrijden.