Inschrijven

 
 
 
 
 
 
Mutatie betreft:
De desbetreffende mutatie graag verder toelichten bij Vragen/Opmerkingen/Wijzigingen
Persoonsgegevens:
Persoonsnummer KNHS:        Weet ik niet
Contactpersoon:*
Voornaam:
Achternaam/ Tussenvoegsel:       
2e Achternaam/ Tussenvoegsel:       
Geslacht:  Man     Vrouw
Geboortedatum:  -  -
Postcode:    
Huisnummer en toevoeging:    
Straat:
Woonplaats:
Telefoon:
GSM:
E-mail adres:*
Overige gegevens
Discipline:
Enting gecontroleerd:  Ja      Nee
Manegesleutel: Wilt u tegen betaling van € 15,- borg gebruik maken van een manegesleutel?
Ja      Nee
Abonnement PaardenSport: Het is verplicht dat minimaal 1 startpashouder per adres dit maandblad ontvangt.
Ja     Nee
Verenigingslessen: Wenst u gebruik te maken van verenigingslessen?
Dit is niet mogelijk voor niet rijdende en startpas leden.
Ja      Nee
Vragen/Opmerkingen/
Wijzigingen:
Betaalgegevens
Betalingstermijn: Contributie voor het lidmaatschap niet rijdend lid/ startpaslid dient men per jaar
te betalen
 Hierbij machtig ik PC/LR/MV "De Weideruiters" om de verschuldigde 
      contributie en andere bedragen* inzake lidmaatschap automatisch van mijn
      rekening af te boeken.
 Ik ontvang een nota voor de verschuldigde contributie en andere 
      bedragen* inzake lidmaatschap en betaal daarvoor € 2,50 aan
      administratiekosten per ontvangen nota.
*Voor een toelichting op de verschuldigde contributie en andere bedragen verwijzen wij
u naar Informatie op onze site.
Rekeningnummer:   T.n.v.:  
T.n.v.:
Datum:*  
Getekend door:
Door op onderstaande knop klikken, wordt uw ingevulde formulier rechtstreeks naar ons emailaccount verzonden.