Het bestuur van de vereniging

Bestuur:           weideruiters@gmail.com

Voorzitter Danielle Benjamins 06-46204325 daniellebenjamins@gmail.com
Penningmeester Martha Bisschop  pennweideruiters@gmail.com
Secretaris          Marike Liemburg          

Bestuurslid Chaca Trul-Weessies

Bestuurslid
Dineke Kuiper-Boersma

Bestuurslid
Alie Bijlsma

Bestuurslids Laura Hendriks

 
 
 
 
Advies en ondersteuning:
 
 
 
 
Berend Blokzijl                                            
0528-343220
Stoffer Oelen
0528-351396
 
Voor advies en ondersteuning kunnen wij & kunt u contact opnemen met bovenstaande heren. Dit zijn de Ereleden van onze vereniging!
 
Proost op het 35-jarig jubileum mei 2011 j.l., waar deze beide mannen (links Berend Blokzijl, rechts Stoffer Oelen) eens flink in het zonnetje zijn gezet.