Lidmaatschap 'De Weideruiters'

 Westernlessen bij De Weideruiters in Elim!

LR/PC De Weideruiters breidt haar aanbod uit door te starten met het geven van Westernlessen. De vereniging wil graag een veelzijdige vereniging zijn met een divers aanbod.

De westernlessen starten op donderdagavond 9 januari 2020 en worden gegeven door Roos Knip van Equus4All.

Roos Knip heeft een duidelijke en inhoudelijke manier van les geven en kan uitleggen en
onderbouwen wat ze precies bedoelt.
Roos vindt het erg belangrijk dat een klant
begrijpt waarom hij/zij iets op een bepaalde manier moet doen of juist niet. En zich daarvan bewust is.Tevens neemt zij de tijd voor uitleg waarbij de klanten en het paard met respect worden behandeld. Hierbij wil Roos altijd oog houden voor het gedrag van een paard want alles heeft een reden.

Wil jij ook deelnemen aan de Westernlessen?
Je bent van harte welkom! Stuur een mail aan:
Weideruiters@gmail.com en meld je aan als rijdend lid van de vereniging.

https://weideruiters.nl/informatie/lidmaatschap/
 
 
Winterabonnement nu mogelijk (2019-2020)
Winterabonnement van 1 oktober tot 1 april
Kosten: 60 euro (betaling in één keer)
Borg voor sleutel, 25 euro (dit bedrag krijgt u terug na inlevering van de sleutel/tag)
 
Wilt u dit abonnement afsluiten en het is al 1 oktober geweest? Informeer bij onze penningmeester wat de kosten zijn afhankelijk van uw inschrijfdatum:
pennweideruiters@gmail.com


 
 
Contributie

Bij onze rijvereniging zijn drie soorten lidmaatschap mogelijk, namelijk:

- Rijdende leden
Dressuur of springles € 22,50 per maand
Westernles                  € 22,50 per maand

Als rijdend lid kunt u onbeperkt gebruik maken van onze kleine binnenbak en buitenterrein (als er geen rijverenigingslessen, wedstrijden of overige activiteiten zijn). Daarnaast kunt u iedere week gebruik maken van onze rijverenigingslessen. Plaatsing in één van deze lessen gaat in overleg met het bestuur en/of instructie. Voor rijdende leden is tevens afgesproken dat per gezin/ adres € 20 per jaar donateursbijdrage wordt betaald. Het is mogelijk in plaats van het betalen van deze bijdrage hiervoor donateurs aan te brengen.
 
- ‘Startkaart'-leden
Als startkaart-lid kunt u voor een bedrag van € 50,00 per jaar lid worden van onze rijvereniging. Daar bovenop worden de vaste kosten van de KNHS gebracht. U hebt geen recht op rij-verenigingslessen. Wel kunt u gebruik maken van bepaalde activiteiten (zoals feestavond en bosrit etc.) en kunt u deelnemen aan de onderlinge Wedstrijden die door De Weideruiters worden georganiseerd. (Hiervoor wordt wel inschrijfgeld gerekend). Echter bent u uitgesloten van het clubkampioenschap die jaarlijks wordt georganiseerd.
 
- Niet-rijdende leden
Als niet-rijdend lid geeft u een financiële ondersteuning aan onze rijvereniging van € 25,00 per jaar. U maakt geen gebruik van onze accommodatie en/of buitenterrein. Natuurlijk blijft u wel uw stemrecht houden!

-Sleutel-abonnement
Met een sleutel-abonnement is het mogelijk om vrij te rijden in de grote rijhal. Voor een sleutel-abonnement is het noodzakelijk dat men rijdend lid of startkaart-lid is. Het tarief voor rijdende leden is €2,50 per maand en voor startkaart-leden €10,- per maand. Het abonnement is halfjaarlijks opzegbaar, namelijk per 1 januari of per 1 juli. De borg voor de sleutel en tag t.b.v. het alarm bedraagt €25,-. Dit wordt automatisch geïncasseerd. Het vrij rijden in de grote rijhal kan alle dagen, mits er geen rij-verenigingslessen, wedstrijden of overige activiteiten zijn. Er zal op de website een overzicht komen van de beschikbaarheid van de grote rijhal.
 
 
Kosten KNHS
'Startkaart'-leden en rijdende leden die aan wedstrijden willen deelnemen, moeten aangemeld worden wij de KNHS. Deels worden de kosten daarvan via de vereniging aan u in rekening gebracht.
 
 

In- en uitschrijven, wijzigen van gegevens

Het in- en uitschrijven en wijzigen van gegevens, bij onze vereniging gebeurt middels het mutatieformulier. Dit formulier is te verkrijgen in onze kantine, maar ook op deze plek via het PDF bestand Mutatieformulier Weideruiters 2019 2020.pdf
 
Het mutatieformulier graag mailen naar mailto: pennweideruiters@gmail.com 

 
- Inschrijven
Als nieuw rijdend lid mag u 1 keer een proefles volgen. U behoort zich wel meteen in te schrijven ivm de verzekering en het veiligheidscertificaat van Stichting Veilige Paardensport. Inschrijven kunt u doen door het mutatieformulier in te vullen. 

Op dit formulier kunt u een machtiging verstrekken voor automatische incasso (per maand, kwartaal, half jaar of jaar). Eenmalig komt er naast de contributie € 5,00 inschrijfkosten bij. Vaste KNHS kosten worden ook afgeschreven via automatische incasso (doorgaans in januari).

Niet betaalde contributie kan uitsluiting van rijverenigingslessen, wedstrijden en activiteiten tot gevolg hebben.
 
- Uitschrijven
Uitschrijven of wijzigen naar een goedkoper lidmaatschap is mogelijk per 1 januari (opzegging uiterlijk 20 november) of per 1 juli (opzegging voor 1 juni), schriftelijk of per email mailto: pennweideruiters@gmail.com bij de ledenadministratie van de Weideruiters. Ook dit moet via het mutatieformulier.
Lidmaatschappen van de vereniging kunnen dus per half jaar afgemeld worden. Bij de KNHS kan uitsluitend per 1 januari opgezegd worden. Omdat opzegging bij de KNHS voor 1 december moet gebeuren via de vereniging heeft de Weideruiters tijd nodig om die opzegging te verwerken. Die tijd is gesteld op 10 dagen.
 
 
- Opzeggen KNHS-lidmaatschap
De contributie voor het KNHS-lidmaatschap en het abonnementsgeld Paard en Sport van alle officiële wedstrijdleden wordt geïnd via onze vereniging. Alle afmeldingen móeten vóór 1 december van het lopend kalenderjaar bij de KNHS binnen zijn, afmeldingen óp of ná 1 december van dat jaar kunnen voor het volgend jaar NIET meer in behandeling worden genomen. Het volledige bedrag voor het lidmaatschap blijft dan verschuldigd aan de KNHS en zal dan dus ook door onze vereniging aan het lid worden doorberekend!!
 
- Wijzigen van gegevens/mutaties
Wanneer u wijzigingen door wilt geven of mutaties hebt, dan behoort u dit ook door te geven middels het mutatieformulier.
 
 
Manegesleutel
Zodra u rijdend lid bent van onze rijvereniging kunt u vrij gebruik maken van onze kleine binnenbak en/of buitenterrein. Dit geldt natuurlijk voor de momenten dat er geen rijverenigingslessen, wedstrijden en/of andere activiteiten zijn.

Voor het gebruik van de kleine binnenbak hebt u een sleutel nodig. Deze sleutel is tegen een borg van € 15,00 te verkrijgen bij het voorzitter Danielle Benjamins, zie Informatie> Bestuur.

Voor het gebruik van de grote binnenbak hebt u een sleutel en alarmtag nodig. Deze sleutel/tag is tegen een borg van €25,- te verkrijgen bij de voorzitter Danielle Benjamins

Bij beëindiging van uw lidmaatschap wordt van u verwacht deze sleutel weer in te leveren. U ontvangt dan de borg van € 15,00 en/of €25,- terug.

Ten slotte willen wij er u op wijzen dat als u (vrij) gebruik maakt van onze accommodatie en/of buitenterrein u onze rijbaan- en huisreglementen in acht dient te nemen!